پاشو برو یه عکس بردار


پاشو برو یه عکس بردار از آلبوم بچگیات بعد برو یه قاب بخر هر چی‌ که دوست داشتی هر رنگ که دوست داشتی اصلا مهم نیست که گرون باشه یا ارزون ، خیلی‌ هم واسه خریدن قاب وقت نذار . اصلا اولین قابی‌ که به نظرت قشنگ اومد بخر .بعد عکسی‌ رو که انتخاب کردی بذار توش و بچسبون بالای تختت یا کنار تختت،واسه اینکه هر شب قبل از خواب یادت نره که وقتی‌ بچه بودی چه رویاهأی جور وا جوری داشتی . واسه اینکه به چشمهای کوچیک و قشنگ و معصومت نگاه کنی‌ و یادت بیاد واسه رویاهات چقدر قوی وایسادی

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s