هنجارهاي اجتماعي۲


!!!هي تپ و تپ تابلوي راهنمايي رانندگي نصب كنيد تو خيابون !‌چي ميشه يه تابلوي اخ و تف ممنوع نصب كنيد ؟!‌هي مگه هنجارهاي اجتماعي

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s