چی‌ قراره به دنیا بیاد ؟


چیزی به ذهنم نمیاد واسه نوشتن یا اینکه اینقدر چیزا هست که قاطی‌ کردم . بدون خجالت باید بگم اینقدر که حاشیه نوشتن و نوشتهام واووو بالا واووو پائین می‌کنم که اگه چیزی هم به نظرم بیاد فدای این حس می‌شه ! بی‌خیال !!!؟ نه نمیتونم بی‌خیال باشم انگار ته دمه خیالو گرفتمو دارم باهاش میرم ،اونم بیرحم ، داره منو رو زمین میکشونه واسه همینه که دردم میاد . اگه خیال پردازی من واسه من یه جای پر قوئی درست میکرد شاید اثر بهتری میداشت انگار این وسط دارم دنبال مقصر هم می‌گردم ؟! ولی‌ به قول شاهین فاتح پور مثله درد زایمانه به دنیا میاد ولی‌ باید دردو تحمل کنی‌.منم دارم همین کارو می‌کنم چاره چیه ؟! ‌ امیدوارم فاصله تحمل این درد تا به دنیا اومدنش کوتاه باشه . من کم طاقتم !!

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to چی‌ قراره به دنیا بیاد ؟

  1. همون شاهین says:

    برای به دنیا اومدنش باید باهاش کلنجار بری . دنبال مقصرم نگرد . اومده دیگه . پس بزرگش کن بچه ی گستاختو . فقط یادت باشه درد را نباید تحمل کرد بلکه باید به تمامی ازش لذت برد …
    تبریک و خسته نباشی ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s