بکر باش و شبیه هیچکس


ذهن باید باکره باشه واسه نوشتن . بکر و تازه و دست نخورده .باید حرف دلشو بزنه .باید خودش باشه . باید حرف خودشو بزنه با صدای خودش.تمام کتبأیی که تا الان خوندی ببند.اگه دنبال سبک و سیاق نوشتنی وسط نوشته‌های دیگه باید بگم ته اون چیزی که مینویسی خودت نیستی‌.اگر هم لا به لای نوشته‌های دیگه دنبال مطلب و سوژه واسه نوشتن میگردی پس بدون چیزی واسه گفتن نداری .بذار توباشی‌ و یه حرف تازه ، حتا اگر یه خط، حتا اگر یه جمله. یه حرف .ولی‌ بذار خودش باشه . یه چیزی هست که توی میدونی‌ و بقیه نمی‌دونن . یه چیزی هست که تو حس میکنی‌ و بقیه حس نمیکنن . اصلا یه چیزی هست شبیه همه چیزای دیگه ولی‌ تو یه جور دیگه حس میکنی‌ . همونو میگم همونه خودشه قسمت بکر ذهن تو که شبیه هیچ کس دیگه هیچ حرف دیگه و هیچ نوشته دیگه نیست غیر از خودش

About gosheh

I have alot to say about me that is why I am here ! but more than that , it is not just about me it is about how I think. Cheers
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s